Expositie vondsten Michaëlskerk door Zwolse Kunstvrienden gesponsord!

TIP!! Begraven en opgraven in kerken – Michaëlskerk Zwolle

1 januari 1970 | Waanders in de Broeren

Twee bijzondere archeologische onderzoeken in kerken.  Het eerste deel van de lezing gaat in op het archeologisch onderzoek in de huidige Sint Walburgiskerk (Zutphen). De archeologen Michel Groothedde en Bert Fermin vertellen over de ontdekkingen tijdens de verbouwing van de kerk in 2018. Hier werden naast menselijke begravingen, ook fundamenten van de vroegste stenen fasen van de kerk gevonden.

In 2019 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp. Hij neemt je mee in de resultaten van het recente archeologisch onderzoek. Hierbij is veel informatie naar boven gekomen over de voormalige inrichting en het gebruik van de kerk. De Grote of Sint Michaëlskerk wordt al in 1040 genoemd en neemt een prominente plaats in binnen Zwolle.