Beste Zwolse Kunstvrienden,

In verband met de huidige coronamaatregelen kan de uitgestelde ALV van mei ook op 12 november 2020 niet in fysieke vorm plaatsvinden. Daarom willen we de ALV elektronisch afronden. Dat is mogelijk op grond van een spoedwet die de kamer dit voorjaar heeft aangenomen.

 

Digitaal stemmen

Alle stukken voor de ALV hebt u in mei al ontvangen via de nieuwsbrief, met de gelegenheid vragen te stellen. Er kwamen toen geen vragen, wel enkele leuke complimenten. Dank daarvoor!

Om de ALV af te ronden moeten de stukken nog goedgekeurd worden. Omdat  het jaar al bijna om is, hebben we de begroting voor 2021 ook alvast toegevoegd.

De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie.

Behalve voor de stukken vragen we ook uw goedkeuring voor:

  • toetreding van Joost Govers als penningmeester in het bestuur
  • toetreding van Arpe Spikman en Hein Spanjaard in de kascontrolecommissie 2021

 

Via de nieuwsbrief ontvangt u het stemformulier. U kunt tot en met 12 november 2020 uw stem uitbrengen.

 

Afscheid Han de Carpentier Wolf

Han de Carpentier Wolf heeft begin dit jaar besloten om na 6,5 jaar energieke inzet zijn functie in het bestuur neer te leggen. Blij zijn we met de toezegging om zijn deskundigheid in te blijven zetten op ons verzoek. We kunnen hem helaas niet bij de ALV in het zonnetje zetten, maar dat gaan we zo gauw het kan in het klein natuurlijk alsnog doen.

Annelies Levison gaf begin dit jaar aan dat ze haar voorzitterschap graag wilde neerleggen. Het bestuur mag intern de functies verdelen en algemeen bestuurslid Anita Middel heeft de functie van Annelies overgenomen. Annelies blijft wel aan als algemeen bestuurslid.

 

Tot slot

Bestuur en commissieleden hebben het afgelopen jaar met veel enthousiasme gewerkt aan de groei van de Zwolse Kunstvrienden en zijn er trots op dat we veel nieuwe vrienden hebben kunnen verwelkomen. Door corona hebben we de activiteiten weer even stil moeten leggen, maar we hopen elkaar gauw weer te zien!

Namens het bestuur van Zwolse Kunstvrienden,
Anita Middel