Beste Zwolse Kunstvrienden,

U hebt inmiddels begrepen dat de Algemene Ledenvergadering van Zwolse Kunstvrienden geen doorgang kan vinden. Op de website staat dit al enkele weken aangegeven. Binnen een half jaar na het boekjaar 2019 zou er een ALV moeten plaatsvinden. Helaas gaan daarnaast ook veel geplande activiteiten niet door.

Met trots en plezier wilden wij u in mei zo graag het afgelopen jaar presenteren. Er zijn interessante lezingen, activiteiten en excursies dichtbij en verder weg geweest. Ook hebben we genoeg plannen voor dit jaar 2020 om met u te delen.

Maar wij hebben een voorlopige oplossing gevonden: we presenteren u hierbij digitaal een informele ALV met de volgende stukken:

Enkele opmerkingen bij deze informele oplossing door overmacht:

  • De jaarrekening en de begroting zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie.
  • Hebt u vragen over genoemde stukken, stel die dan schriftelijk via info@zwolsekunstvrienden.nl met uw telefoonnummer erbij. Mogelijk kunnen wij u daarover terugbellen.
  • Er kan geen stemming plaatsvinden. Dat kan pas wanneer de ALV in aanwezigheid van bestuur en vrienden plaatsvindt.
  • Joost Govers is inmiddels aangetreden als penningmeester en heeft de financiële stukken verzorgd. Uw instemming met zijn penningmeesterschap kunt u op de ALV te zijner tijd aangeven.
  • Han de Carpentier Wolf heeft begin dit jaar besloten om na 6,5 jaar energieke inzet zijn functie in het bestuur neer te leggen. Blij zijn we met de toezegging om zijn deskundigheid in te blijven zetten op ons verzoek.

Bestuur en commissieleden hebben het afgelopen jaar met veel enthousiasme gewerkt aan de groei van de Zwolse Kunstvrienden en zijn er trots op dat we veel nieuwe vrienden hebben kunnen verwelkomen.

Wij gaan ervan uit dat we u voorlopig voldoende hebben geïnformeerd.

Bestuur Zwolse Kunstvrienden