14 september 2022 gaf Koos de Jong een lezing bij GuuZs over vroege Chinese miniaturen. Op zijn onderzoek daarnaar promoveerde hij in 2020 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Vroege Chinese miniaturen. De ontsluiering van een cultureel fenomeen. Bij de lezing vertelde hij ons van alles over deze fascinerende oude Chinese objecten, van de Shang- tot vroege Ming-tijd, een zeer lange periode. Binnenkort verschijnt de handelseditie van zijn proefschrift: Small China.